Крепости в България >> Крепостта Келето - Троян

Крепостта Келето - Троян

Информация | Kарта
seen
3217
facebook

Крепостта е открита в центъра на село Дебнево, Община Троян. Археологическите изследвания сочат, че градежът се отнася към периода XII—XIV век. Установено е предназначението на голяма част от помещенията - производствени, обществени и жилищни сгради, караулни помещения, казарми.Открити са многобройни и разнообразни предмети от всекидневието и военния бит - накити, монети и най-вече керамика, предимно кухненска. Голям е броят на находките, свързани със селскостопанската дейност и металообработването - сърпове, косери, копрали, лопати, мотики и др. Занаятчийските инструменти свидетелстват за наличието на занаяти, свързани с обработката на кожи, предене, тъкане, шев.

Откритите железни върхове на стрели и копия, бойни топки, боздугани и ножове показват, че в крепостта е имало и оръжейна работилница. Крепостта заедно с крепостите при село Градница, Габровско, и село Острец, Троянско, е служила като форт пост в отбраната на централните старопланински проходи.

За контакти:
Кметството в с. Дебнево, тел: 06959/ 233