Боатин

Информация | Kарта
seen
3043
facebook
Типичен горски резерват в Златишко - Тетевенския балкан, Стара планина, Ловешки окръг. Обхваща височини от 900 до 2000м. В ниските части растат букови гори (90% от площта), а в по-високите части - смърчови гори. Буковата гора на резервата е една от типичните букови гори в нашата страна, като средната й възраст е около 130 г., а отделните дървета достигат 180 - 200 годишна възраст. Вековните букови гори, богатата и разнообразна тревна растителност, многобройните птици и бозайници придават научна, естетическа и стопанска стойност на резервата.