Крепости в България >> Ловешка крепост

Ловешка крепост

Информация | Kарта
seen
3318
facebook

Ловешката крепост е построена от римляните като част от римска станция на важно пътно кръстовище на десния бряг на река Осъм върху хълма Хисаря в Ловеч. Тя заема двете горни тераси на хълма, като за строежа й са използвани естествените форми на околните скали с цел да се направи труднодостъпна. Основите са изградени върху скала, което при обсада било предимство, защото било невъзможно основите й да се подкопаят.

Ловешката крепост се свързва най-често с обсадата на византийския император Исак II Ангел, който се опитвал с войските си да усмири въстаналите българи. След като не успели да превземат крепостта, през 1187 г. византийците са принудени да подпишат Ловешкия мирен договор, който давал независимост на въстаналите територии. Така било положено началото на Второто Българско Царство.

Градът бил разположен под крепостта на третата, най-ниска тераса на хълма, а също и покрай реката. Там се намирали жилищните части и работилниците. В района на крепостта са открити останките на седем църкви.