Музеи за Васил Левски >> Исторически музей – Ловеч

Исторически музей – Ловеч

Информация | Kарта
seen
2195
facebook

Исторически музей в град Ловеч води началото си от 10. 02. 1895 г. Тогава към Ловешкото читалище "Наука" се открива музейна сбирка с 570 експоната - дарение от гражданите. В резултат от упоритата събирателска работа на няколко поколения музейни работници днес във фондохранилищата на Исторически музей-Ловеч, се съхраняват над 60 000 експоната. Хронологично и тематично те са разпределени в 4 отдела- "Археология", "История на България ХV-ХІХ век", "Етнография" и "Нова и най-нова история на България".

1. Отдел Археология
Най-ранните материали от фонда на отдел "Археология" са от праисторическата епоха и са намерени по течението на река Осъм в пещерите Табашка, Васил Левски и Деветашка. Около една пета от най-представителните паметници на тракийското изкуство са открити в Ловешко (Летница, Луковит, Радювене, Александрово, Торос и други). Античните извори споменават за пьрви пьт за съществуването на пътна станция и селище Мелта на територията на града през римската епоха (ІV в.). Крепостта Ловеч играе значима роля в държавнополитическия и духовен живот на Второто Българско царство.

2. отдел "История на България ХV-ХІХ век"
• Музей "Васил Левски"
• Експозиция "Къкринско ханче" в с. Къкрина
2. Отдел "Етнография"
4. Отдел "Нова и най-нова история на България"

Отдел "Нова и най-нова история на България" обхваща периода от Освобождението на България 1878 г. до наши дни. В неговия фонд се съхраняват експонати, снимки и документи на политици от национално и местно значение, на български учени, родени в Ловеч, между които осем професори- основоположници на българската наука. Основно място във фонда заемат експонатите, отразяващи участието на 34-ти пехотен Троянски полк във войните за национално обединение. Отделът притежава и богати колекции от материали, свързани с Втората световна война, бригадирското движение 1946-1948 г., колективизацията на селското стопанство и индустриализацията на региона. Специално място е отделено на първия български космонавт Георги Иванов-роден в Ловеч.