Сто туристически обекта >> Дом на хумора и сатирата - Габрово

Дом на хумора и сатирата - Габрово

Информация | Kарта
seen
4477
facebook

Домът на хумора и сатирата е културен център в Габрово, чиито основни цели са събирането в музейни колекции и домакинство на постоянни и временни изложби на хумористични и сатирични произведения на изкуството от България и света. Създаден е на 1 април 1972 г. Сградата му се намира в централната част на град Габрово.

Изложбените зали на Дома са с обща площ 8 000 кв. м. Девизът на дома е „Светът е оцелял, защото се е смял“. Основните събития, организирани от Дома на хумора и сатирата са: Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата (МБХСИ) — от 1973 г. в раздели: карикатура, графика, живопис, скулптура, плакат и фотография. Национална среща-наддумване „Благолаж“ — от 1985 г.

Карнавал на хумора и сатирата. Домът на хумора и сатирата притежава фонд от 37 500 художествени творби от над 9000 автори от 173 страни по света: от тях приблизително 22 000 карикатури, над 3 000 сатирични графики, над 1 000 живописни творби, около 1000 скулптури, около 9 500 фотографии, над 200 плаката, над 300 карнавални маски и костюми. Друга част от музейната колекция на Дома е специализираната библиотека от 25 000 заглавия и 1 000 тома периодични издания на 35 езика.