Исторически музей - Габрово

Исторически музей - Габрово

Информация | Kарта
seen
2881
facebook

На 24 май 1883 г. по идея на директора на Априловската гиманазия – Райчо Каролев се създава музейна сбирка. Първите материали са личната библиотека на В.Е. Априлов, Николай Палаузов, Неофит Рилски, ръкописи и учебници от първото новобългарско училище, монети.

На 5 юли 1920 г. е създадено Историографическо дружество – Габрово. На 9 декември 1923 г. дружеството открива музейна сбирка в зданието на Априловската гимназия, за първи уредник е назначен учителя Еким Андрейчин. На 21 ноември 1945 г. става официалното откриване на първата експозиция на Дружествения музей.

През 1949 г. Дружествения музей прерарства в Градски исторически музей на държавна издръжка и е настанен в нова сграда на ул.Николаевска №3. От 2005 г музеят се премества в нова сграда.

В момента Исторически музей - Габрово представя две постоянни експозиции "Дечкова къща- Къщата на спомените" и "Габрово и габровци".

1."Дечкова къща"
Дечковата къща е свързана с търговията, образованието, общинското управление, здравеопазването и музейното дело в града през периода 1835-1998 г.

2. Екдпозиция "Габрово и габровци"
Представя историята на днешното селище от XII до XX в. в следната хронология.

В “Началото” се представя селище, което наследява културата от Второто българско царство, функционира като охрана на прохода “Шипка” и се ползва с привилегии на свободна територия.

“Възраждането” е показано, като период в който българите излизат от анонимността си сред европейците, възстановяват своята общност, развиват търговия и занаяти със значение за територията на всички български земи и Балканите.

Периодът на “Възходът” е свързан с първенсвуващото място на Габрово в създаването на българската текстилна индустрия, създаването на новата държава и нейната култура.