Култура >> Първо българско читалище

Първо българско читалище

Информация | Kарта
seen
2556
facebook

Първото българско читалище е основано на 30 януари 1856 година в Свищов по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович.

Четиримата решили да поканят и други младежи, искрени чада отечства на това душеполезно и похвално дело и след свиканото общоградско събрание за основаване на читалището, членовете внесли за читалището общо 37 000 гроша.

Основателите определили следната програма на читалището:
1. Да създаде градска библиотека
2. Да събира стари ръкописи на пергамент и хартия
3. Да подкрепя способни младежи, да добият по-високо образование в чужбина
4. Да подпомага български книжовници да печатат свои трудове и преводи.

През 1904 година Кирил Д. Аврамов прави щедър жест и дарява на свищовската община 200 000 златни лева за построяване на сграда за театър и читалище.