Култура >> Музей на Градски бит - Свищов

Музей на Градски бит - Свищов

Информация | Kарта
seen
3177
facebook

Експозицията "Градски бит и култура ХIХ- нач.ХХ в." в Свищов е разположена в къща, строена през 1895 г. е направена възстановка на стара градска подредба в дома на богат свищовски търговец.

Исторически музей Свищов: 0631/ 60 467 или 60 452