още забележителности >> Археологически музей - Свищов

Археологически музей - Свищов

Информация | Kарта
seen
2974
facebook

Археологическият материал разкрива живота в римския военен лагер и ранновизантийски град Нове(Свищов). Има реконструкции на военния лагер и на най- важните военни и цивилни сгради. Изложените находки позволяват да се надникне във всекидневния живот през тази епоха. Показани са колекции от глинени и стъклени съдове, бронзова пластика, монети, бронзови и сребърни украшения, архитектурни детайли, надписи, мраморни скулптури. Експонираните мраморни глави на императорите Каракала и Максимин Трак, главата на Зевс и глави от бронзови статуи са уникати.

ул. „Д. Шишманов”, тел.: 0631 / 60 467 или 60 452