Андрейково училище - Шумен

Андрейково училище - Шумен

Информация | Kарта
seen
3161
facebook
Сградата в Шумен е построена през 1870 г. за нуждите на първото девическо класно училище в България от дарителя Андрей Ранков.