Народно читалище Добри Войников - Шумен

Народно читалище Добри Войников - Шумен

Информация | Kарта
seen
5546
facebook
Народно читалище Добри Войников - Шумен
Читалището, основано в Шумен през 1856 г.,а сградате е построена през 1898 г. по проект на френския архитект И. М. Мерсие. В него се съхранява първата театрална завеса, рисувана от виенските художници Макс Хагендоф и Водянски.