Къща-музей Добри Войников - Шумен

Къща-музей Добри Войников - Шумен

Информация | Kарта
seen
4990
facebook
Къща-музей Добри Войников - Шумен
Къщата на видния възрожденец Добри Войников е архитектурен паметник в Шумен от епохата на Възраждането. Тук в по-старата къща през 1833 година се ражда Добри Попов Войников - учител и автор на учебници, музикант и композитор, диригент и музикален критик, читалищен деец и редактор на вестник, драматург и театрал, автор на първата българска драма ("Стоян войвода").

В експозицията, с оригинални материали, е възстановен интериорът на възрожденския дом. Документалната й част, чрез писма, фотоси, извадки от периодичния печат, възстановки на моменти от театрални представления и други, е разкрита многостранната личност на Добри Войников, както и характера на епохата, в която живее и твори.