Априлско въстание >> Къща-музей Панайот Волов - Шумен

Къща-музей Панайот Волов - Шумен

Информация | Kарта
seen
4567
facebook
Къща-музей Панайот Волов - Шумен
С оригинални материали е пресъздадена обстановката, в която са преминали детските и юношеските години на родения през 1850 година в град Шумен, Панайот Волов, един от видните дейци на българската национална революция. В специално построена за целта експозиционна зала, чрез веществен, документален и снимков материал е разкрит животът на великия българин, с акцент върху дейността му, като апостол на IV революционен окръг по време на Априлското въстание.