Манастири и църкви >> Църква Св. Три светители - Шумен

Църква Св. Три светители - Шумен

Информация | Kарта
seen
4908
facebook
Църква Св. Три светители - Шумен
Построена през 1857 г. в Шумен на мястото на стар параклис, с дарения на шуменските еснафи. Запазени са старата портика с надпис над входа, царските двери и старинните икони.