още забележителности >> Асенова махала - Велико Търново

Асенова махала - Велико Търново

Информация | Kарта
seen
4889
facebook
Асенова махала - Велико Търново

В подножието на хълмовете Царевец и Трапезица, от двете страни на река Янтра още по времето на първите Асеновци е имало обособен квартал, който през XIII в. се споменава в писмените извори като Нов град – днешната Асенова махала.

Укрепяването му става през XIII в., когато столицата се разраства и двата хълма се оказват тесни за населението. След изграждането на Царевец и Трапезица от двата хълма се спускат по две допълнителни напречни крепостни стени към реката, които осигуряват защитата на тази част от средновековния град.

С укрепването му Новият град се включва в общата система на Търновград и става главната част на подградието на столицата. В Асеновата махала до днес са запазени църквите “Св. Димитър Солунски”, “Св. Четиридесет мъченици”, “Св. Георги” и “Св. Св. Петър и Павел”, които като паметници на културата са обект на археологически, исторически и изкуствоведски изследвания, консервация и реставрация.