Култура >> Галерия Казаков - Трявна

Галерия Казаков - Трявна

Информация | Kарта
seen
2593
facebook
Галерия „ Казаков„ е един от новите музейни обекти в Трявна, открити след 2000 г. Тя носи името на големия български художник Димитър Казаков - Нерон, свързал жизнения си път с Трявна, оставяйки на града над 500 от своите най-добри живописни творби. Галерията се използва за временни изложби, за представяне на популярни и по-малко известни, даровити художници, за тематични експозиции, дело на гостуващи музеи и културни институции.