Априлско въстание >> Паметник на Геоги Бенковски - Копривщица

Паметник на Геоги Бенковски - Копривщица

Информация | Kарта
seen
3113
facebook

Паметника в Копривщица е с височина 11 м и изобразява Георги Бенковски, устремено препускащ на кон. Отдолу лежат 5 морени, които символизират 5 века робство. Върху тях са издълбани огнените слова на Бенковски „Ставайте, робове! Аз не ща ярем!”

Цялата фигура на юнака като, че ли излиза от скалата и земните недра. От двете страни покрай рекичката между скалите се вият каменни стълбища, които отвеждат посетителите към площадката пред самата фигура на паметника.

Надолу рекичката се плъзва по скалите и показва на посетителя, че времето тече, събитията вървят и се изменят, но неповторимият героичен подвиг на Бенковски вечно ще живее в сърцето на българския народ.