Къщи музеи >> Къщата на Найден Геров - Копривщица

Къщата на Найден Геров - Копривщица

Информация | Kарта
seen
3442
facebook

Къщата на Найден Геров в Копривщица е увековечена от Любен Каравелов в произведението му „Българи от старо време”.

„Щом влезеш през вратника на хаджи Генчовата къща, то пред очите ти се представляват всевъзможни картини: надясно се намира градинка, в която хаджи Генчо лежи по празниците под кичестата круша, прохлаждава се и си пие ракийка, а в делник прекопава градинката, сади цветя и зеле, плодовити дървета и лук ...

Зади градинката е издълбан кладенец, а тоя кладенец най-вярно може да ни изобрази характера на хаджи Генча. Кладенецът е направен под самите прозорци на къщата и хаджи Генчо може чрез неговите отворени „устия" без никакво затруднение да спуща своето ястие и питие да се поразхладят.

И ето, около кладенеца стърчи една голяма къща, в която се намират само две одаи и един пруст, а зади нея, по дългия двор, са наредени като коловете на ливадата всякакви кочеци, кочини, обори, амбари, даже и фурна, а на лявата страна стоят пък други малки къщици, сенници и зимници.”

Тук Геро Мушек (първообразът на хаджи Генчо) открива първото килийно училище. През 1823 г. в многодетното му семейство се ражда Найден Геров, голям български общественик, политик, учител и писател. Той открива в Копривщица първото българско класно училище, списвал е статии, филологични изследвания, превеждал е песни и басни.

Найден Геров е автор и на първата българска поема „Стоян и Рада", на много патриотични стихове, повлияни от носталгията му по България, писани в периода, когато е учил в Русия. Като израз на неговата любов към Родината, след дългогодишни проучвания Найден Геров издава и първия многотомен „Речник на блъгарский язик“.