Попниколовата къща - Елена

Попниколовата къща - Елена

Информация | Kарта
seen
3721
facebook
Попниколовата къща в Елена е строена през първата половина на XIX век - около 1830 година. В първите години след Освобождението в нея е била настанена градската техническа служба, затова се нарича още "Старото инженерство". Сградата е триетажна, с приземие и два етажа. В приземието са изградени два дюкяна с каменни стени, а горните етажи са жилищни. Къщата е паметник на културата с национално значение.

След пълната и реставрация Попниколовата къща е предоставена на СУ "Климент Охридски за използване като научна и учебна база. В момента в къщата се помещава Музей по палеонтология към университета.