Сто туристически обекта >> Къщи музеи >> Даскалоливницата - Елена

Даскалоливницата - Елена

Информация | Kарта
seen
4279
facebook

Сградата на Даскалоливницата в Елена е двуетажна, изградена от камък и дърво. В приземния етаж са разположени три големи, добре осветени мази, всяка със самостоятелен вход, служили вероятно за дюкяни. Вторият етаж е бил предназначен за учебни цели. Тук се е намирала стаята за учителя, две класни стаи и отделна стая за учебни пособия. Класното училище е било снабдено с всички съвременни учебни помагала, с нова учебна програма и нови педагогически похвати. Учебният процес се издига на високо ниво и подготвя учители, духовни, революционни и политически дейци, взели активно участие за възстановяването и издигането на Българската държава. Еленската Даскалоливница изпраща като учители свои възпитаници в 61 града и 31 села в страната и извън границите и.

Даскалоливницата е първата българска гражданска постройка в град Елена. Строена е през 1844 година за нуждите на първото българско класно училище, основано от Иван Николов Момчилов през 1843 и наречено "Даскалоливница" от Петко Рачев Славейков- възпитаник на училището.

В приземния етаж е уредена експозиция "параклис Архангел Михаил", където са изложени пренесени икони, църковна утвар и стенописи от едноименната църква в село Шилковци.