Резервати в България >> Тауклиман - Каварна

Тауклиман - Каварна

Информация | Kарта
seen
4442
facebook

Тауклиман (Птичия залив) е името на малко езеро в северната част на българското Черноморие край град Каварна.

По време на сезонните миграции езерото се изпълва с много птици, спиращи тук за почивка и хранене. Скалните масиви и покритите с гъста растителност склонове дават убежище на птиците - бухал, белоопашат мишелов, голям маслинов присмехулник, на няколко застрашени влечуги - змиегущер, стенгущер, шипобедрена костенурка.

В местността Тауклиман се намират останки от антични средновековни селища, части от късноантично укрепление, византийска крепост V век, голям брой кръгли каменни съоръжения (шарап-таши) използвани за приготвяне на вино.