Тракийска гробница край с.Свещари

Информация | Kарта
seen
38480
facebook
Тракийска гробница край с.Свещари

Тракийската гробница при село Свещари се намира на 5 км северно от Исперих. Включена е в Листата на световно и културно наследство през 1985 г. Датирана е към ІІІ в.пр.н.е. Състои се от три помещения – предверие и две камери. Отгоре е покрита с насип.

Особен интерес представлява украсата на погребалната камера – уникален синтез на прастичните изкуства с архитектурата. Каменния архитрав, който опасва стените, се носи от десет фигури – кариатиди. Стената срещу вратата на тракийската гробница е изрисувана с тъмносиня креда и изобразява хероизацията на покойника.

В района има още две гробници, по-малки и с по-скромна украса. Посещението става след предварителна заявка.

Източник:Асоциация МУЗЕЙ "ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ - Маршрути на културния туризъм" - 2004 г.