Водопади в България >> Боров камък

Боров камък

Информация | Kарта
seen
2430
facebook
Водопад Боров камък се намира на територията на Природен парк Врачански Балкан и е един от основните туристически обекти на територията на парка. Височина 50 метра. Водопадът става известен сред туристите през последните години като резултат от действията на Дирекцията на Природен парк Врачански Балкан и различни туристически асоциации, които създават туристически маршрут от националната туристическа мрежа, който води до водопада.