Бучалото

Информация | Kарта
seen
2467
facebook
Бучалото е водопад в Западна България, в град Радомир. Височината му е около 10 метра.
Територията около Бучалото е облагородена и рекунструирана през 2002 г. с финансиране по Програма ФАР. Изградено е изкуствено езерце, мостчета и места за отдих.