Езера и язовири >> Язовир Жребчево

Язовир Жребчево

Информация | Kарта
seen
7958
facebook

Язовир Жребчево се намира на река Тунджа. Кръстен е на потопеното под него в 1965 година село Жребчево (Атлари).
Разположен на 25 000 декара площ, Жребчево е третият по големина язовир в България, след Искър и Студен кладенец.

Язовирът има много ръкави с удобни за риболов места. Тъй като водата от язовира се използва за напояване, през лятото той се източва значително, което обуславя сезонния характер на риболова (костур, червеноперка). В устието на язовира на река Тунджа се среща също щука.
До бента на язовира са разкрити останки на римска крепост.