Крепости в България >> Градището / Венец / Каратепе / Черньовец

Градището / Венец / Каратепе / Черньовец

Информация | Kарта
seen
3112
facebook
Средновековна крепост Курвинград / Градището / Венец / Каратепе / Черньовец на 5 км. северно от с. Колена общ. Ст. Загора.