Римски терми - Варна

Информация | Kарта
seen
37616
facebook
Римски терми - Варна

Това е най-голямата антична сграда, намраща се в сегашните предели на България. Заема около 7200 кв.м площ. Запазени са високи стени – останки от съблекални, зали за къпане със студена, топла и гореща вода, за игри, за срещи, за почивка, магазини и т.н. Особен интерес представляват запазените части на хипокауста – удивителна конструкция за отопление на огромното съоръжнение. Цялата сграда е симетрично построена. В голямата зала (пластера) с размери 60/14 м след къпането гражданите обсъждали политически въпроси, подписвали договори, слушали поети и оратори, провеждали дискусии, разменяли новини и клюки.

Работно време: 10-17 часа
Почивни дни: зиме – неделя и понеделник; лете – понеделник.