Тракийски гробници >> Севтополис

Севтополис

Информация | Kарта
seen
4310
facebook
Севтополис

Тракийски град Севтополис на дъното на язовир Копринка с. Копринка общ. Казанлък.

Понастоящем има изготвен проект за отводняване на язовир Копринка и показване на Севтополис на бял свят. В Историческият музей в Казанлък има показан макет как би изглеждал Севтополис след отводняването и изграждането на защитното съоръжение.