Бузово

Информация | Kарта
seen
1916
facebook

Останките на крепостта Бузово са разположени в северните склонове на три малки средногорски върха, на 2 км югоизточно от с. Бузовград. Крепостта е преграждала пътя от Боруй за Крън, а е контролирала и долината на река Тунджа. Отблъсквала е удари от север и възможни настъпления откъм Старозагорското и Пловдивското поле към Казанлъшкото.
Някои местни предания потвърждават голямата и роля през средновековието.

Крепостните стени са разрушени почти напълно, само на места личат останки до 3 – 3.5 м. В най- високата част личат стени на наблюдателна кула. В източната част има разкопани основи на сгради.

Според Атанас Попов крепостта има форма на неправилен четириъгълник и е обграждала пространство от 17 дка. От западната страна на крепостта стената е двойна. Южната стена е усилена с бойни кули. На к. 566 също се е издигала кула, руини от която са запазени на височина 3.50 м. Кулата е свързана с вътрешната западна стена, която на места се е извисявала до 4.10 м. Към р. Тунджа се е спускал подземен ходник за водоснабдяване. Крепостта Бузово е съществувала още през ранновизантийско време. Намирани са монети от Константин Велики(306-337 г.н.е), части от ранно-византийска керамика (тънкостенна, сиво-черна V – VІ век. и от Второто българско царство – ХІІ – ХІV в.