Туида

Информация | Kарта
seen
2420
facebook

Разположена е на хълма "Хисарлъка" в североизточната част на Сливен, от който се открива неповторима гледка към величествените "Сини камъни" и към града.

Изключителна научна стойност има разкритият в източната част на крепостта култов комплекс, състоящ се от трикорабна едноабсидна базилика с внушителни размери и уникалният шестконхален бабтистерий с писцина, който бил богато украсен със стенопис и мозайка. Стратиграфията на паметника и богатите находки дават основание началото на крепостта да бъде отнесено към средата на IV век, като нейната история продължава до XIII век. От научен интерес са откритите при разкопките два епиграфски паметника, в които името на крепостта е Туида и Суида.

По време на разкопки са разкрити оригинални архитектурни паметници – крепостните стени, ъгловите кули, северната и южна порти на крепостта, основите на жилищни, стопански и военни помещения, останки от славянски жилища.