Вишеград

Информация | Kарта
seen
2346
facebook

Тази родопска крепост и е разположена върху скалист връх над яз. "Студен кладенец", на десния бряг на река Арда. Крепостта е малка, 562 кв. м, а запазените й стени са високи до 8 м.

Крепостта Вишеград е построена най-вероятно през ХІІ-ХІІІ в. Стените преизползват основите на по - ранна крепост строена през античността.
Сред местното население е известна с топонима Хисар Юстю /Горна Крепост/. По план и по размери представлява типичен феодален замък от средните векове. Според проучвателите и топонима предположенията са, че е представлявал резиденция на областния управител на областта Ахридос.
В пряка връзка е с голямата крепост Мнеакос /Моняк/ която е на хълма отсреща.