Крепости в България >> Граничен вал Еркесията

Граничен вал Еркесията

Информация | Kарта
seen
2840
facebook
Аспарухов граничен вал Еркесията,минаващ по билото на Стара Планина, очертаващ границата между България и Византия.