Скали >> Природен парк Сините камъни

Природен парк Сините камъни

Информация | Kарта
seen
31893
facebook
Природен парк Сините камъни
Национален парк “Сините камъни” се намира близо до Сливен. Тук има интересни скални образувания. Северните склонове са стръмни, мъчно проходими, обрасли с букови гори, а тези от южната страна са прорязани от долове и оврази, урвести, без растителност. Природният парк “Сините камъни” е известен с чистия въздух, специфичния горски климат и изключителното разнообразие на животни и растения.