Крепости в България >> Факийска крепост

Факийска крепост

Информация | Kарта
seen
2468
facebook
Факийска крепост е антична и средновековна крепост от групата крепости "Милеоните". Останките от т.нар. Факийска крепост се намират северозападно от село Факия на около 500 м., върху невисок хълм. Заемат площ от около 2 дка. Крепостта е изградена от ломен камък, споен с бял хоросан и до преди около 10 г. е била запазена. Сега е разрушена до основи.