Крепости в България >> Малкото кале

Малкото кале

Информация | Kарта
seen
2433
facebook

Тракийската и антична крепост Малкото кале се намира в землището на село Равадиново общ. Созопол на около 4 км. южно от селото. Стената е изградена от местен ломен камък без спойка и без изразена тенденция към редова зидария. Тя е дебела от 1.8 до 2.2 метра и следва очертанията на билната заравненост, като включва венец от големи каменни валуни и цели скали. Заградената площ е около 4 дка. и в нея се забелязват следи от постройки. По повърхността на терена в крепостта са пръснати фрагменти от покривни керемиди от типовете, произвеждани в Аполония през IV - II в.пр.н.е. Вероятно входът на крепостта е бил в тесния проход между два големи каменни валуна с височина около 6 метра.

В резултат от проведените археологически разкопки в северната част на Малкото кале са установени два строителни периода на крепостната стена. Първоначално тя е била изградена през VIII в.пр.н.е. и е възстановена в края на IV в.пр.н.е. и е просъществувала през цялата антична епоха докъм 6 век. Намерени са много фрагменти от сива и груба червена керамика, глинени лампи, човешки и животински фигури от глина, няколко цели съда, каменни бойни топки, бронзови и железни предмети, бронзови монети от IV- III в.пр.н.е. и др. Те дават ценни сведения за тракийското население, създало и обитавало крепостта Малкото кале в продължение на цяло хилядолетие.