Кримна

Информация | Kарта
seen
2422
facebook

Крепостта Кримна се е издигала на връх Бакърджика, висок 376 метра със стръмни на места отвесни скалисти склонове и плоско теме, разположен западно от Созопол в Меден рид. Част от редицата тракийски крепости по рида Ранули - Бурхама - Малко кале - Лободово кале - Кримна - Атия. К. Шкорпил е открил на върха следи от крепост с четириъгълна форма и от каменна стълба, изсечена в скалата. По склоновете на височината той е намерил пластове от мед и хематит, както и от стари рупи и сгурии. Според Константин Иречек оттук е била добивана медта, от която градовете Аполония, Деултум, Анхиало и Месемврия са секли монети. Крепостта е била главен опорен пункт на укрепен възел, включващ множеството крепости по Меден рид и Черноморието. Обхваща 4 дка. площ.

В крепостта Кримна са се срещнали през 1328 г. българският цар Михаил ІІІ Шишман и византийският император Андроник Младши, за да подновят взаимните договори между двете страни.