Велики Преслав

Информация | Kарта
seen
22757
facebook
Велики Преслав

Велики Преслав е втората българска столица, (от 893 г. до 969 г.). Възникнал е през първата половина на ІХ в. по времето на кан Омуртаг като военен лагер с укрепен дворец и гарнизон.

За столица го провъзгласява цар Симеон. Той превърнал града в най-величественият град на цяла Югоизточна Европа. Във Велики Преслав са работили Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Константин Преславски, Презвитер Кузма. В експозицията на музея могат да се видят оригинални произведения на старобългарското и средно-византийското изкуство. Сред тях са шедьоври като иконата на Св.Тодор, Преславското златно съкровище и Керамичният иконостас от Дворцовия манастир, уникалната колекция от оловни печати, ценна сбирка от епиграфски паметници.

Работно време: лятно 8-18; зимно 8-17;