Резервати в България

Природни паркове резервати в България

Парк Стратеш  - Ловеч
Парк Статеш обхваща площ от около 1000 дка в североизточната част на града. Носи името на хълма, върху който е разположен.Първоначално строителството започва пл...
seen4076
Каньон „Сухата река”
Суха река започва с три ръкава от Франгенското и Добруджанското плато. Долината й е врязана в сарматските варовици на Добруджанската плоча и на места представля...
seen3885
Резерват Балтата
Резерват Балтата е разположен в лонгозната гора по долното течение на р. Батова(землището на с. Оброчище, Балчик). Това е най-северно разположената в Европа лон...
seen2744
Местност Игликина поляна
Намира се в местност ”Кайрака”, област Търговище на площ от 8,3 ха и е обявена за защитена територия и е естественото находище на лечебна иглика, растителен вид...
seen2038
Местност Петка балкан - Търговище
Обявена е за защитена територия за съхранение на вековна церова гора на площ 5,4 ха в местността ”Бабаконду”, землище с. Братово, област Търговище.Защитената ме...
seen3046
Защитена местност Урумово лале
Заема каменист, силно варовит стръмен склон, землище с. Пайдушко, област Търговище. Под защита се намира естествено находище от 12,0 ха на растителния вид Урумо...
seen3247
Идиризова кория - Търговище
“Идиризова кория” са група от седемнайсет вековни цера със средна възраст 150 години до село Дългач, община Търговище. Там също се намират и "Четирите цера”, пр...
seen2999
Местност Парка - Търговище
На 7 км южно от Търговище, при входа на Търговищкия проход, е разположена местност “Парка”. Красивата природа, минералният извор и удобният първокласен път от С...
seen2989
Кошовски каньон
Намира се между Червенската крепост и с.Кошов. Може да се види живописната местност Чучура със своя буен извор и единствената запазена стара воденица. Следва п...
seen2139
Парк(Резерват) Ропотамо
Резерват Ропотамо е разположен на около 50 километра южно от град Бургас. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти ...
seen2172
Резерват Пясъчна лилия
Пясъчната лилия е резерват в Югоизточна България. Разположен е в местността Каваците (Чайка), на няколко километра южно от град Созопол. Обхваща част от плажнат...
seen3191
Защитена местност „Пода”
Защитена местност “Пода” е част от Мандренското езеро разположена непосредствено до Бургас, вляво от пътя за Созопол, на площ от 100,7 ха. През последните 50 г...
seen2484
Страници: 1 2 [3] 4