Реки в България

Дупнишка Бистрица
Бистрица, известна и като Дупнишка Бистрица, е река в Западна България, ляв приток на Джерман....
seen1889
Мусаленска Бистрица
Бистрица, известна и като Мусаленска Бистрица е река в България, десен приток на Искър.Бистрица изтича от Мусаленските езера под връх Мусала в Рила и тече на се...
seen1790
Пиринска Бистрица
Бистрица, известна и като Пиринска Бистрица, е река в България, ляв приток на Струма.Началото на Бистрица дават реките Крайната (Кельова), Средната (Башмандренс...
seen1561
Санданска Бистрица
Бистрица, известна като Санданска Бистрица е река в България, ляв приток на Струма. Реката минава през град Сандански и се влива в Струма. Образува се от реките...
seen1578
Соволянска Бистрица
Бистрица, известна като Соволянска Бистрица или Гърленишка Бистрица или Гърлянска Бистрица или Соволищица е река в Западна България, десен приток на Струма. Рек...
seen1536
Плетска река
Бистрица или Плетска река или Плетенска река е река в Западните Родопи, ляв приток на река Места. Дължината на реката е 48,8 километра. Бистрица извира от рида ...
seen1407
Боровица
Боровица е река в Южна България, ляв приток на р.Арда. Боровица по цялата си дължина е граница, разделяща Източните от Западните Родопи. На река Боровица е изгр...
seen2824
Ботуня
Ботуня е река в Северозападна България. Тя извира около град Вършец. Минава през град Криводол и след това се влива в река Огоста....
seen2400
Боянска река
Боянска река извира от северния склон на Витоша под Черни връх. Протича през резервата Торфено бранище и под хижа Момина скала образува красивия Боянски водопад...
seen1305
Река Бучка
Бучка е река в Северозападна България, ляв приток на Огоста.Извира от Веренишкото бърдо . В нея се вливат река Буковец, в долния край на с.Студено буче и Кошарн...
seen2337
Река Бъндерица
Бъндерица - река в северен Пирин в басейна на извира от Бъндеришките езера и след сливането с река Демяница над град Банско образува река Глазне. Дълга е 13 ки...
seen2820
Бюлбюл дере
Бюлбюл дере е река в България, наричана от месното население „Топлата ряка“. Извира на около 8-9 км. югозападно от село Садина и по течението образува приказен ...
seen1476