Реки в България

Абланица
Долината на Абланица е широка и удобна за транспортна връзка между Чепино и Разложката котловина. Тя заедно с още две реки Бистрица и Лепеница, образуват Чепинс...
seen3356
Айтоска река
Дължината на Айтоска река е 32 километра. Тя е силно замърсена и оказва негативен ефект върху Бургаското езеро Вая, в което се влива. За начало на реката се при...
seen3026
Река Арда
Река Арда е една от най-големите реки в България с обща дължина 272 км, като от тях в българска територия 241. Влива се в река Марица в Турция, близо край Одрин...
seen3854
Арката
Арката е река в Западна България, приток на Струма. Извира от Верила. ...
seen2950
Арчар
Арчар (Арчарица) е река в Северозападна България. Извира от западните части на Стара планина и близо до село Арчар се влива се в река Дунав. Дължината на реката...
seen4747
Ахелой
Река Ахелой е дълга близо 40 километра. Тук, край реката на 20 август 917 се провежда една от най-големите битки на Средновековието. Българската войска на цар С...
seen3222
Река Батова
Река Батова е река в Североизточна България. Влива се в Черно море. Това е единствената непресъхваща река сред добруджанските реки. Дължината на реката е 39 км....
seen3740
Бебреш
Бебреш е река в Северна България, ляв приток на Малкия Искър....
seen2671
Бедечка
Бедечка е река в Южна България. Извира от Сърнена Средна гора и минава през град Стара Загора. ...
seen2729
Бели Лом
Бели Лом е река в Североизточна България, приток на Русенски Лом. Дължината на реката е 142 км и тече покрай една от известните забележителности в страната - Ив...
seen3335
Бистрица
Река Благоевградка Бистрица минава през курортната местност Бодрост и село Бистрица, през Благоевград и се влива в Струма над квартал Струмско. Тя извира под Го...
seen2557
Бистрица
Витошка Бистрица е съставена от притоците - Стара, Янчовска, Лева и Малидолска реки. Пресича територията на резерват Бистришко бранище в красива долина, характе...
seen2760